Print Friendly

بسمه تعالی

به اطلاع کاربران عزیز می رسانیم همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می کنید آشپزخانه مسجد در حال ساخت می باشد و نیاز به کمک شما خیران محترم دارد شما می تونید در قسمت کمک مالی که در منو سایت وجود دارد اقدام به کمک نمایید.

«اجرکم عندالله »

۲۰۱۵۰۶۲۹_۰۹۵۰۱۲

تصویر در حال ساخت آشپزخانه مسجد

۲۰۱۵۰۶۲۹_۰۹۵۰۳۱

تصویر درحال ساخت آشپزخانه مسجد

۲۰۱۵۰۶۲۹_۰۹۵۱۲۶

تصویر درحال ساخت آشپزخانه مسجد

۲۰۱۵۰۶۲۹_۰۹۵۱۲۹